We współczesnych starzejących się społeczeństwach, popyt na specjalistyczną opiekę medyczną staje się co raz większy, a sukces leczenia zależy głównie od wczesnej i prawidłowej diagnozy. Według informacji od Światowej Organizacji Zdrowia dostępność lekarzy różnych specjalności już obecnie jest ograniczona i w większości krajów europejskich będzie spadać w ciągu najbliższych lat. Kryzys ten dotknie głównie małe prowincjonalne szpitale. W większych ośrodkach medycznych może być natomiast zauważalny po standardowych godzinach pracy.

            Rozwiązania tej sytuacji poszukuje się w rozwoju zdalnych usług medycznych wykonywanych przy wykorzystaniu rozwiązań telemedycznych. Pojawiły się już systemy telemedycyny umożliwiające konsultacje medyczne na odległość, ale ograniczają się one jedynie do telekonferencji i analizy zapisanych wcześniej wyników badań i z punktu widzenia praktycznej medycyny są niewystarczające.

Głównym założeniem projektu ReMeDi było stworzenie prototypu robota (systemu robotycznego), który umożliwi w pełni zdalne nieinwazyjne badanie medyczne pacjenta (zdalną obecność lekarza specjalisty). W projekcie założono stworzenie robota spełniającego kluczowe dla badania nieinwazyjnego funkcje:

  • komunikację lekarz-pacjent,
  • wizję oddającą realne wrażenia i pozwalającą na kontakt wzrokowy między lekarzem i pacjentem,
  • badania fizykalne, ze szczególnym uwzględnieniem badania palpacyjnego jamy brzusznej z określeniem napięcia powłok jamy brzusznej i struktur narządów wewnętrznych oraz obserwacją reakcji pacjenta (np. obecność bólu, dyskomfortu itp.),
  • zdalne badanie ultrasonograficzne.

Kluczowymi rozwiązaniami zastosowanymi w robocie są:

  • lekki, bezpieczny dla pacjenta manipulator, uzupełniony zaawansowanymi sensorami i głowicą ultrasonograficzną,
  • zdalny interfejs diagnostyczny (DiagUI) – zlokalizowany w miejscu przebywania lekarza diagnosty, pozwalający na przenoszenie wrażeń zmysłowych, jak i łączenie i tworzenie rozszerzonej rzeczywistości,
  • aktywne tory wizyjne,
  • zdolności lokomocyjne i zaawansowane manipulatory sterownicze.

Wszystkie te systemy mają na celu zapewnienie zdalnej obecności lekarza.

System został stworzony tak, aby maksymalnie ułatwiał działania użytkownikowi (user-centered design) i w oparciu o badania w realnych warunkach stosowania w celu uzyskania maksymalnej użyteczności dla lekarza, a przede wszystkim badanego pacjenta.

Projekt ReMeDi wykracza poza standardowe koncepcje zdalnej obecności. System integruje wieloczynnikowe dane sensoryczne takie jak wizualizacja, czucie, mowa, emocje pacjenta i reakcje fizjologiczne tak, aby robot był proaktywną pomocą dla lekarza diagnosty. Stworzenie systemu robotycznego, który łączy te wszystkie funkcje przy wykorzystaniu najnowszych technologii, czyni ten projekt innowacyjnym na miarę światową.

 

CZŁONKOWIE KONSORCJUM