Celem projektu Interaktywny Robot Miejski (IURO) jest opracowanie i wdrożenie metod i technologii umożliwiających robotom nawigację i interakcję w gęsto zaludnionych, nieznanych środowiskach oraz pozyskiwanie informacji od ludzi w celu osiągnięcia określonego celu nawigacji lub interakcji.

Autonomiczna nawigacja w złożonych, dynamicznych warunkach rzeczywistych jest wymagającym wyzwaniem dla współczesnych robotów mobilnych. Nawet dla człowieka bez znajomości mapy lub GPS jest to ambitne zadanie w nieznanym środowisku. Obecne badania w dziedzinie robotyki kognitywnej są wciąż dalekie od umożliwienia robotom wykonania nawet tak podstawowego zadania, jak nawigacja do wyznaczonych miejsc docelowych tylko na podstawie symbolicznych etykiet identyfikacyjnych tych miejsc. Ludzie mają zdolność konsultowania się z innymi ludźmi w sprawie wymaganych, ale brakujących informacji kierunkowych w celu uzupełnienia zidentyfikowanych luk w wiedzy, takich jak droga do określonego miejsca “X”. Szczególnie w nieznanych środowiskach robot zawsze będzie miał braki w wiedzy, ponieważ nie wszystko da się zaprogramować, a samodzielne uczenie się online nie zawsze jest wykonalne lub efektywne. Zdolność do oceny luk we własnej wiedzy i pozyskiwania brakujących informacji od ludzi, gdy tylko jest to możliwe, jest więc bardzo pożądaną, choć brakującą cechą współczesnych robotów. Wymiana informacji między ludźmi a robotami nie może ograniczać się tylko do podawania informacji ludziom przez roboty, ale musi być rozszerzona na ludzi wspierających roboty poprzez dostarczanie określonych, brakujących informacji.

Film prezentuje wyniki projektu Interactive Urban Robot. Opracowany robot IURO porusza się autonomicznie po centrum Monachium i nawiązuje interakcję z pieszymi. IURO podchodzi do osoby i prosi o pomoc w znalezieniu drogi na Marienplatz, plac w centrum Monachium. Ludzie biorą mikrofon od IURO i zaczynają rozmawiać z robotem. IURO rozpoczyna rozmowę od pytania o nastrój rozmówcy. Dostosowując się emocjonalnie do zgłaszanego nastroju, zdobywa pełną uwagę danej osoby i z powodzeniem uzyskuje poszukiwane informacje. Oprócz informacji werbalnych IURO prosi również partnera interakcji o wskazanie kierunku Marienplatz. Oczywiście ludziom podoba się interakcja z autonomicznym robotem mobilnym.

PROJECT PARTNERS: