FELICE

Projekt FELICE dotyczy jednego z największych wyzwań w robotyce, tj. skoordynowanej interakcji i połączenia umiejętności człowieka i robota.

Więcej informacji

Surgical Trainer

Prototyp systemu telemanipulacji chirurgicznej z haptycznym sprzężeniem zwrotnym. Zawiera dwa zrobotyzowane urządzenia [...]

Więcej informacji

Disirt

Nowa generacja robotów dezynfekujących DiSiRt jest przeznaczona do bezpiecznej dezynfekcji pomieszczeń, w których w ciągu dnia [...]

Więcej informacji

BATEO

BATEO to sztuczne ramię montowane na elektrycznym wózku inwalidzkim w celu zastąpienia dysfunkcyjnego ramienia u pacjentów [...]

Więcej informacji

ARIA

ARIA to inteligentne i bardzo lekkie ramię robotyczne. Spektrum jego zastosowań jest bardzo szerokie. Ramię jest obsługiwane przez [...]

Więcej informacji

PLATFORMY ROBOTYCZNE

Wewnętrzna platforma wielokierunkowa
Platforma z zawierzeniem wielokierunkowa
Platforma mobilna Accrea 4W
Więcej informacji

REMEDI

We współczesnych starzejących się społeczeństwach, popyt na specjalistyczną opiekę medyczną staje się co raz większy, a sukces leczenia [...]

Więcej informacji

RAMCIP

Wspieranie osób starszych z łagodnymi zaburzeniami poznawczymi jest kluczem do przedłużenia ich niezależnego życia. Jest to proces [...]

Więcej informacji

Dual Arm

W imieniu firmy (LSR) Monachium zrealizowano duży projekt badawczo-rozwojowy. Projekt dotyczący robota humanoidalnego obejmował [...]

Więcej informacji

Emohead

21 wydajnych serwomechanizmów (uruchamiane oczy, powieki, brwi, usta, uszy, buzia). Wstępnie zaprogramowane [...]

Więcej informacji

MOBOT

Niepełnosprawności ruchowe stają się coraz bardziej rozpowszechnione w starzejących się społeczeństwach [...]

Więcej informacji

IURO

Celem projektu interaktywnego robota miejskiego (IURO) jest opracowanie i wdrożenie metod i technologii umożliwiających robotom poruszanie się po [...]

Więcej informacji