Projekty

 


BATEO

 

BATEO to sztuczne ramię montowane na elektrycznym wózku inwalidzkim w celu zastąpienia dysfunkcyjnego ramienia niepełnosprawnego pacjenta.

 

 

 


DisiRT – robot do dezynfekcji

 

Szybka autonomiczna dezynfekcja COVID-19 (SARS-CoV2). Nowa generacja robotów do dezynfekcji DisiRT została  zaprojektowana tak, aby bezpiecznie dezynfekować pomieszczenia , w których przebywa w ciągu dnia wiele osób.

 

 


Mobilne platformy robotyczne

 

  • Wewnętrzna platforma wielokierunkowa
  • Platforma z zawierzeniem wielokierunkowa
  • Platforma mobilna Accrea 4W
  • Platforma mobilna z zawieszeniem

 

 


ARIA

 

ARIA to inteligentne ramię robotyczne do zastosowań przemysłowych. Spektrum jego wykorzystania jest bardzo szerokie. 

 

 

 

 


RAMCIP: Badania Robotyczne w celu niesienia pomocy ludziom z łagodnymi zaburzeniami poznawczymi

Wspieranie osób starszych z łagodnymi zaburzeniami poznawczymi jest kluczem do przedłużenia ich niezależnego życia. Jest to proces pracochłonny. Instytut Technologii Informatycznych jest koordynatorem Projektu RAMCIP (ang. Robotic Assistant for MCI Patients at home – domowy robotyczny asystent dla pacjentów z łagodnymi zaburzeniami poznawczymi), który zajmie się badaniami i opracowaniem innowacyjnego robota, który może zapewnić aktywną i dyskretną pomoc osobom w podeszłym wieku z łagodnymi zaburzeniami poznawczymi (MCI) w ich własnym domu, w celu wspierania ich niezależności oraz poprawy ich jakości życia.


REMEDI PROJEKT

We współczesnych starzejących się społeczeństwach, popyt na specjalistyczną opiekę medyczną staje się co raz większy, a sukces leczenia zależy głównie od terminowej i prawidłowej diagnozy. Według informacji ze Światowej Organizacji Zdrowia dostępność lekarzy różnych specjalności już obecnie jest ograniczona i w większości krajów europejskich będzie spadać w ciągu najbliższych lat. Rozwiązania tej sytuacji poszukuje się w rozwoju zdalnych usług medycznych wykonywanych przy wykorzystaniu rozwiązań telemedycznych. Pojawiły się już systemy telemedycyny umożliwiające konsultacje medyczne na odległość, ale ograniczają się one jedynie do telekonferencji i analizy zapisanych wcześniej wyników badań i z punktu widzenia praktycznej medycyny są niewystarczające.


ACCREA EMOHEAD

21 efficient servo actuators (actuated eyes, eye lids, eyebrows, lips, ears, mouth). Preprogrammed and user defined emotions. Speech engine mimicking the mouth/lips motions. Soft ears, lips, eyebrows. Control from any PC with intuitive software. ROS software stacks available. Customizable advanced vision and audio system. Stereo in-ear microphone system optimized for speech recording. Optional speaker system for speech reproduction. Desktop or robot mounts available. Additional sensors available on request. Optional zero-backlash neck with 3 Degrees of Freedom and Harmonic Drive gears.

 


IURO

The goal of the Interactive Urban Robot (IURO) project is to develop and implement methods and technologies enabling robots to navigate and interact in densely populated, unknown human-centred environments and retrieve information from human partners in order to achieve a given navigation or interaction goal.

 


MOBILITY-BOT
Niepełnosprawności ruchowe stają się coraz bardziej rozpowszechnione w starzejących się społeczeństwach, co powoduje, iż wzrasta potrzeba na urządzenia wspierające aktywność ruchową dla zapewniania niezależności oraz utrzymania komfortu życia. Projekt MOBILITY-BOT ma na celu wspieranie mobilności, a co za tym idzie popularyzację zdrowego i aktywnego trybu życia przy zastosowaniu podejścia skupionego na użytkowniku oraz pomocy podanej w naturalny sposób.