RAMCIP: Badania Robotyczne w celu niesienia pomocy ludziom z łagodnymi zaburzeniami poznawczymi

          Wspieranie osób starszych z łagodnymi zaburzeniami poznawczymi jest kluczem do przedłużenia ich niezależnego życia. Jest to proces pracochłonny. RAMCIP (ang. Robotic Assistant for MCI Patients at home – domowy robotyczny asystent dla pacjentów z łagodnymi zaburzeniami poznawczymi) to trzyletni projekt badawczy finansowany przez Komisję Europejską w ramach programu HORIZON2020, który rozpoczyna się w styczniu 2015, aby uporać się z tym problemem. Instytut Technologii Informatycznych (Centrum Badań i Technologii Hellas) jest koordynatorem projektu RAMCIP, który zajmie się badaniami i opracowaniem innowacyjnego robota, który może zapewnić aktywną i dyskretną pomoc osobom w podeszłym wieku z łagodnymi zaburzeniami poznawczymi (MCI) w ich własnym domu, w celu wspierania ich niezależności oraz poprawy ich jakości życia.

Dr Dimitrios Tzovaras, Koordynator RAMCIP i Dyrektor Instytutu Technologii Informacji (ITI):

“Starzenie się jest zazwyczaj związane z degradacją zdolności fizycznych i mentalnych, które zmieniają sposób, w jaki starsza osoba porusza się po domu, manipuluje przedmiotami i odbiera swoje otoczenie. Problemy te utrudniają starszej osobie zwykłe, samodzielne, codzienne aktywności; efekty tych problemów stają się coraz dotkliwsze za sprawą MCI i przeobrażania się MCI w demencję. Roboty-asystenci mogą odegrać kluczową rolę w niesieniu pomocy starszym osobom, w przedłużeniu ich samodzielnego życia i poprawieniu jego jakości”.

“Musimy rozwiązać trudne problemy: roboty powinny być w stanie pomóc starszym osobom w wielu różnych czynnościach w ich domu, dyskretnie i transparentnie; roboty powinny działać jako skuteczni promotorzy zdrowia psychicznego pacjenta i stać się rozwiązaniem, które będzie dostosowywać się do postępów choroby użytkownika i jego potrzeb zmieniających się w czasie”.

Sandra Hirche, Profesor na Wydziale Elektroniki i Informatyki, Monachijski Universytet Techniczny (TUM):

          Wizją RAMCIP są roboty przyszłości pełniące usługi wspomagania życia, które są w stanie zapewnić bezpieczną, aktywną i dyskretną pomoc w ważnych aspektach życia użytkownika – od przygotowywania posiłków, pomocy przy konsumpcji i ubieraniu się, aż do zarządzania i ochrony domu. Równocześnie robot powinien podtrzymywać pozytywne nastawienie pacjenta oraz ćwiczyć jego poznawcze i fizyczne umiejętności. Co szczególnie ekscytujące, RAMCIP będzie prowadzić badania na poczet przyszłych robotów, które pomogą użytkownikom wpleść ćwiczenia w ich codzienną rutynę.

 

Kluczowymi gałęziami badań prowadzonych przez konsorcjum RAMCIP będą:

– funkcje poznawcze oparte na zaawansowanym modelowaniu i monitorowaniu użytkownika w środowisku domowym, co pozwoli robotowi na podejmowanie decyzji jak i kiedy użytkownika wspomóc oraz na zachowania w pełni autonomiczne lub w kooperacji z użytkownikiem,

– adaptacyjne, multimodalne interfejsy człowiek-robot, z silnym naciskiem na empatyczną komunikację oraz wsparcie w postaci technologii rozszerzonej rzeczywistości,

– zaawansowane, „zręczne” i bezpieczne zautomatyzowane funkcje manipulacji, po raz pierwszy zastosowane w robotach usługowych dla wspierana środowiska życia, umożliwiające chwytanie i manipulowanie różnorodnymi przedmiotami domowymi, a także bezpieczne fizyczne HRI z prowadzeniem działań pomocowych, które wymagają fizycznego kontaktu – wszystko ze szczególnym naciskiem na bezpieczeństwo.

Po więcej informacji odwiedź oficjalną stronę projektu RAMCIP:

           http://www.ramcip-project.eu/ramcip/

PARTNERZY

Konsorcjum RAMCIP składa się z 8 uzupełniających się partnerów z 6 różnych krajów europejskich, a mianowicie: 

Grecji (Saloniki, Heraklion), Niemiec (Monachium), Włoch (Piza), Polski (Lublin), Hiszpanii (Barcelona) i Wielkiej Brytanii (Londyn).

Wszyscy partnerzy łączą swoją wiedzę, aby osiągnąć cele projektu.