Partnerzy

Klaster Lubelska Medycyna

Accrea Engineering od 2015 roku jest członkiem Klastra Lubelska Medycyna.

Działalność Klastra tworzy przestrzeń dla rozwoju badań naukowych, innowacji i ich komercjalizacji oraz internacjonalizacji przedsiębiorstw.

Klaster  wspiera rozwój innowacji w ramach wewnętrznych projektów: InnoTest, InnoDesign, LivingLab,  StartupLab.

Klaster zrzesza  159 podmiotów, w tym ponad 120 przedsiębiorstw.

WIĘCEJ INFORMACJI NA STRONIE: https://medycyna.lublin.eu/