Lista projektów realizowanych dzięki dofinansowaniom
z różnych źródeł

"Mobilny robot kolaboracyjny przeznaczony do zadań montażowych - FELICE"

Projekt jest finansowany z programu Unii Europejskiej “Horizon 2020” w zakresie badań naukowych i innowacji na podstawie umowy o grant
nr 101017151.
 
        Celem projektu jest zaprojektowanie procesów montażowych nowej generacji, które są niezbędne, aby sprostać pilnym potrzebom produkcji. Łączy multidyscyplinarne badania w zakresie robotyki, sztucznej inteligencji, wizji komputerowej, analizy danych, optymalizacji procesów i ergonomii, aby stworzyć modułową platformę zdolną do integracji i harmonizacji szeregu autonomicznych i kognitywnych technologii mających na celu zwiększenie sprawności i produktywności systemu produkcji montażowej, a także zapewnienie bezpieczeństwa oraz fizycznego i psychicznego dobrostanu pracowników. W celu osiągnięcia celów, opracowane zostaną technologie łączące dokładność i wytrzymałość robotów ze zdolnościami poznawczymi i elastycznością ludzi. Takie elastyczne i konfigurowalne technologie pozwolą przyszłym halom produkcyjnym stać się zwinnymi i będą stanowić odpowiedź na adaptację Industry4.0.

Rozważamy dwie warstwy działania, sterowania i przetwarzania:

a) warstwę lokalną, wprowadzającą:

i) współpracującego robota montażowego przemieszczającego się po hali produkcyjnej w celu wspomagania pracowników w zadaniach montażowych,
ii) adaptacyjne stacje robocze do optymalizacji aspektów ergonomicznych specyficznych dla danego pracownika,

b) warstwę globalną, która będzie analizować świat rzeczywisty i działać na nim za pośrednictwem działającej cyfrowej repliki fizycznej linii montażowej.

Robot FELICE:

a) wdroży funkcje percepcyjne i poznawcze, pozwalające systemowi na budowanie świadomości kontekstowej,
b) usprawni współpracę człowieka z robotem na liniach montażowych, które w innych przypadkach są ręczne, umożliwiając robotom bezpieczny i ergonomiczny podział zadań z ludźmi, pozwalając na elastyczną rekonfigurację procesu produkcyjnego,
c) zrealizuje produkcyjnego bliźniaka cyfrowego, tj. wirtualną reprezentację ściśle powiązaną z aktywami produkcyjnymi i rzeczywistym procesem montażowym, aby umożliwić zarządzanie warunkami operacyjnymi, symulację procesu montażowego i optymalizację aspektów wydajnościowych,
d) zintegruje rozwój z przemysłową linią montażową w celu zwinnej produkcji.

FELICE posiada dwa środowiska pilotażowe: jedno do walidacji technologii i jedno związane z montażem samochodów.

Maksymalna kwota dofinansowania: 6 342 975,00 EUR

Czas trwania: 2021 – 2024