Postęp projektu

Koncepcja robota

Projekt FELICE dotyczy jednego z największych wyzwań w robotyce, tj. skoordynowanej interakcji i połączenia umiejętności człowieka i robota. Wniosek dotyczy priorytetowego obszaru zastosowań, jakim jest zwinna produkcja, i ma na celu zaprojektowanie procesów montażowych nowej generacji, które są niezbędne do skutecznego zaspokojenia bieżących i pilnych potrzeb przemysłu wytwórczego. W tym celu przewiduje się adaptacyjne miejsca pracy oraz kognitywnego robota współpracującego z pracownikami na liniach montażowych. FELICE łączy multidyscyplinarne badania w zakresie robotyki współpracującej, sztucznej inteligencji, wizji komputerowej, IoT, uczenia maszynowego, analizy danych, systemów cyberfizycznych, optymalizacji procesów i ergonomii, aby stworzyć modułową platformę, która integruje i harmonizuje szereg autonomicznych i kognitywnych technologii w celu zwiększenia sprawności i produktywności systemu produkcyjnego montażu ręcznego, zapewnienia bezpieczeństwa oraz poprawy fizycznego i psychicznego samopoczucia pracowników fabryki. Kluczem do osiągnięcia tych celów jest opracowanie technologii, które połączą dokładność i wytrzymałość robotów ze zdolnościami poznawczymi i elastycznością ludzi. Technologie te, jako z natury bardziej adaptacyjne i konfigurowalne, pomogą przyszłym zakładom produkcyjnym stać się zwinnymi, umożliwiając im szybkie reagowanie na potrzeby klientów i zmiany rynkowe.

FELICE PROJECT COPYRIGHT ©. Źródło: https://www.felice-project.eu

Możesz znaleźć więcej na oficjalnej stronie projektu!

                https://www.felice-project.eu/

Konsorcjum: