Lista projektów realizowanych w ramach umów o dofinansowanie zawartych z Narodowym Centrum Badań i Rozwoju

“Konfigurowalne ramię do stabilizacji trajektorii igły biopsyjnej”

Celem projektu jest stworzenie kompleksowego systemu umożliwiającego lekarzowi bardziej precyzyjne pobranie tkanki do diagnostyki nowotworów. System dedykowany będzie, w zależności od konfiguracji, do biopsji zmian nowotworowych w prostacie oraz tkankach okolic jamy brzusznej czy piersiowej (np. wątroba, płuca).

System BONITO stworzony w ramach projektu pozwoli na ograniczenie roli lekarza wyłącznie do wkłucia igły na zadaną głębokość wzdłuż wyznaczonej przez urządzenie trajektorii, co przyczyni się do zmniejszenia czasu zabiegu przy zwiększeniu jego precyzji i ograniczeniu ilości punktów przebicia skóry pacjenta, co przekłada się na krótszy czas rekonwalescencji.

Wartość projektu:  9 371 804,61 PLN
Wartość dofinansowania: 7 436 359,47 PLN
Czas trwania: 2021 – 2023

Lista projektów zakończonych

“Inteligentne, lekkie ramię robotyczne L2R”

Celem projektu było opracowanie antropomorficznego i bardzo lekkiego ramienia robotycznego L2R charakteryzującego się niską masą, wysoką elastycznością funkcjonalną i dużym stopniem bezpieczeństwa. Ramię składa się z napędów o bardzo wysokim stosunku momentu obrotowego do masy własnej, a struktura ramienia zbudowana jest w technologii włókien węglowych lub innych kompozytowych.

Wartość projektu:  5 098 094,95 PLN
Wartość dofinansowania: 4 015 097,23 PLN
Czas trwania: 2018 – 2021