Lista projektów zakończonych, zrealizowanych w ramach umów o dofinansowanie zawartych
z Lubelską Agencją Wspierania Przedsiębiorczości

“Wsparcie na finansowanie kapitału obrotowego w związku z pogorszeniem sytuacji przedsiębiorstwa w wyniku pandemii COVID-19”

Celem projektu było wsparcie utrzymania działalności gospodarczej przedsiębiorstwa, które znalazło się w sytuacji nagłego niedoboru w związku z wystąpieniem pandemii COVID-19. Otrzymane dofinansowanie zostało przeznaczone na finansowanie kapitału obrotowego oraz pokrycie kosztów bieżącej działalności na okres trzech miesięcy.

Wartość projektu:  81 528,78 PLN
Wartość dofinansowania: 81 528,78 PLN
Czas trwania: 2020

“Opracowanie modularnego systemu robotycznego w ramach badań celowych”

W ramach Działania 1.2 przeprowadzono badania celowe i skonstruowano prototyp modularnego systemu robotycznego, składającego się z następujących modułów:

        a) platforma mobilna,
        b) zdalne sterowany manipulator,
        c) głowa sensoryczna,
        d) zadajnik ruchu ze sprzężeniem siłowym,
        e) konsola sterująca z systemem telekonferencyjnym.


Istnieje możliwość łączenia modułów w różnych kombinacjach, różniących się ostatecznym zastosowaniem, jak na przykład: 1.System telemedyczny ModUS (moduły a+b+c+d+e) – w wersji: mobilna telekonferencja lub zdalnie sterowane, ale stacjonarne badanie ultrasonograficzne (zdalna obecność lekarza specjalisty) 2.Platforma mobilna – jako robot do logistyki szpitalnej (moduł a) 3.Laboratoryjne ramię robotyczne (moduł b) 4.Zadajnik ruchu ze sprzężeniem siłowym (moduły d+e). System stworzony został w celu uzyskania maksymalnej użyteczności dla lekarza oraz badanego pacjenta. Projekt wykracza poza standardowe koncepcje zdalnej obecności. System integruje wieloczynnikowe dane sensoryczne takie jak wizualizacja, czucie, mowa, emocje pacjenta i reakcje fizjologiczne tak, aby robot był proaktywną pomocą dla lekarza diagnosty. Odbiorcami całości systemu, jak też jego części składowych są szeroko pojęte placówki medyczne, tj.: szpitale, prywatne kliniki, przychodnie, laboratoria badawcze itp.

 

Wartość projektu:  1 400 711,28 PLN
Wartość dofinansowania: 1 048 650,65 PLN
Czas trwania: 2016 – 2019

“Wdrożenie do praktyki gospodarczej wyników prac badawczo-rozwojowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020”

Celem projektu była realizacja inwestycji polegającej na zakupie maszyn produkcyjnych oraz specjalistycznego oprogramowania w celu rozpoczęcia produkcji nowych wyrobów – systemów robotycznych i oprogramowania sterującego. Produkcja jest oparta na posiadanych przez nas wynikach prac B+R – wdrożenie wyników prac B+R było głównym celem projektu. Wdrożenie dotyczyło wyników prac B+R w obszarach regionalnych inteligentnych specjalizacji zgodnych z Regionalną Strategią Innowacji Województwa Lubelskiego do 2020, wdrożenie dotyczyło kodów PKD działalności: 62.01.Z Działalność związana z oprogramowaniem. 28.99.Z Produkcja pozostałych maszyn specjalnego przeznaczenia, gdzie indziej nie sklasyfikowana. W większości nowe produkty są wysyłane na eksport.

 

Wartość projektu:  1 266 531,00 PLN
Wartość dofinansowania: 720 790,00 PLN
Czas trwania: 2017 – 2018