Surgical Trainer

Prototyp systemu telemanipulacji chirurgicznej z siłowym sprzężeniem zwrotnym. Zawiera on dwa zrobotyzowane urządzenia pomocnicze, napędzające dwa narzędzia chirurgiczne. Jako urządzenia wejściowe zastosowano dwa interfejsy haptyczne.

System będzie służył młodym chirurgom do nauki manipulacji w dziedzinie chirurgii mało inwazyjnej wspomaganej robotami.

Więcej informacji w przyszłości!