PROJEKT RAMCIP

RAMCIP: Badania Robotyczne w celu niesienia pomocy ludziom z łagodnymi zaburzeniami poznawczymi

          Wspieranie osób starszych z łagodnymi zaburzeniami poznawczymi jest kluczem do przedłużenia ich niezależnego życia. Jest to proces pracochłonny. RAMCIP (ang. Robotic Assistant for MCI Patients at home – domowy robotyczny asystent dla pacjentów z łagodnymi zaburzeniami poznawczymi) to trzyletni projekt badawczy finansowany przez Komisję Europejską w ramach programu HORIZON2020, który rozpoczyna się w styczniu 2015, aby uporać się z tym problemem. Instytut Technologii Informatycznych (Centrum Badań i Technologii Hellas) jest koordynatorem Projekt RAMCIP, który zajmie się badaniami i opracowaniem innowacyjnego robota, który może zapewnić aktywną i dyskretną pomoc osobom w podeszłym wieku z łagodnymi zaburzeniami poznawczymi (MCI) w ich własnym domu, w celu wspierania ich niezależności oraz poprawy ich jakości życia.

Dr Dimitrios Tzovaras, Koordynator RAMCIP i Dyrektor, Instytut Technologii Informacji (ITI):

          „Starzenie się jest zazwyczaj związane z degradacją zdolności fizycznych i mentalnych, które zmieniają sposób, w jaki starsza osoba porusza się po domu, manipuluje przedmiotami i odbiera swoje otoczenie. Problemy te utrudniają starszej osobie zwykłe, samodzielne, codzienne aktywności; efekty tych problemów stają się coraz dotkliwsze za sprawą MCI i przeobrażania się MCI w demencję. Roboty-asystenci mogą odegrać kluczową rolę w niesieniu pomocy starszym osobom, w przedłużeniu ich samodzielnego życia i poprawieniu jego jakości”.

Sandra Hirche, Profesor na Wydziale Elektroniki i Informatyki, Monachijski Universytet Techniczny (TUM):

          „Musimy rozwiązać trudne problemy: roboty powinny być w stanie pomóc starszym osobom w wielu różnych czynnościach w ich domu, dyskretnie i transparentnie; roboty powinny działać jako skuteczni promotorzy zdrowia psychicznego pacjenta i stać się rozwiązaniem, które będzie dostosowywać się do postępów choroby użytkownika i jego potrzeb zmieniających się w czasie”.

 

 

          Wizją RAMCIP są roboty przyszłości pełniące usługi wspomagania życia, które są w stanie zapewnić bezpieczną, aktywną i dyskretną pomoc w ważnych aspektach życia użytkownika – od przygotowywania posiłków, pomocy przy konsumpcji i ubieraniu się, aż do zarządzania i ochrony domu. Równocześnie robot powinien podtrzymywać pozytywne nastawienie pacjenta oraz ćwiczyć jego poznawcze i fizyczne umiejętności. Co szczególnie ekscytujące, RAMCIP będzie prowadzić badania na poczet przyszłych robotów, które pomogą użytkownikom wpleść ćwiczenia w ich codzienną rutynę.

        Kluczowymi gałęziami badań prowadzonych przez konsorcjum RAMCIP będą:

– Funkcje poznawcze oparte na zaawansowanym modelowaniu i monitorowaniu użytkownika w środowisku domowym, co pozwoli robotowi na podejmowanie decyzji jak i kiedy użytkownika wspomóc oraz na zachowania w pełni autonomiczne lub w kooperacji z użytkownikiem

– Adaptacyjne, multimodalne interfejsy człowiek-robot, z silnym naciskiem na empatyczną komunikację oraz wsparcie w postaci technologii rozszerzonej rzeczywistości

– Zaawansowane, „zręczne” i bezpieczne zautomatyzowane funkcje manipulacji, po raz pierwszy zastosowane w robotach usługowych dla wspierana środowiska życia, umożliwiające chwytanie i manipulowanie różnorodnymi przedmiotami domowymi, a także bezpieczne fizyczne HRI z prowadzeniem działań pomocowych, które wymagają fizycznego kontaktu – wszystko ze szczególnym naciskiem na bezpieczeństwo.

Uwagi:
1. Projekt RAMCIP jest koordynowany przez Instytut Technologii Informatycznych w Centrum Badań i Technologii Hellas CERTH (Grecja), a jego Konsorcjum skupia naukowców z Technische Universität München TUM (Niemcy), w Scuola Superiore Sant 'Anna SSSA (Włochy), Fundacja Badań i Technologii Hellas FORTH (Grecja), Akademia Medyczna w Lublinie LUM (Polska), Fundacio ACE ACE (Hiszpania), a także dwie prywatne firmy: ACCREA Engineering (Polska) i SHADOW Robot Company (Wielka Brytania).

2. RAMCIP jest innowacyjną inicjatywą badawczą europejskiego projektu „Horyzont 2020”, finansowaną w ramach PHC-19 na podstawie kontraktu nr 643433. Działa od stycznia 2015 do grudnia 2017 roku i otrzyma3 981 178 EUR dofinansowania z Komisji Europejskiej. Informacje kontaktowe – Dr Dimitrios Tzovaras – koordynator RAMCIP, dyrektor Instytutu Technologii informacyjnych tel .: 2310 257777 / e-mail: dimitrios.tzovaras@iti.gr – Amalia Drosou – Science Communication – kerth / Τel .: 2310 498214 / e-mail: amelidr@certh.gr

https://www.iti.gr/iti/index.html

 

 

 

http://www.ics.forth.gr

 

 

 

http://www.fundacioace.com

 

 

 

https://www.itr.ei.tum.de/

 

 

 

http://www.accrea.com

 

 

 

http://www.shadowrobot.com

 

 

 

http://www.sssup.it

 

 

 

http://www.umlub.pl/

Odwiedź oficjalną stronę projektu RAMCIP TUTAJ.
Szczegółowe dane ze strony Wspólnotowego Serwisu Informacyjnego Badań i Rozwoju.