PROJEKT MOBILITY-BOT

 

Niepełnosprawności ruchowe stają się coraz bardziej rozpowszechnione w starzejących się społeczeństwach, co powoduje, iż wzrasta potrzeba na urządzenia wspierające aktywność ruchową dla zapewniania niezależności oraz utrzymania komfortu życia. Projekt MOBILITY-BOT ma na celu wspieranie mobilności, a co za tym idzie popularyzację zdrowego i aktywnego trybu życia przy zastosowaniu podejścia skupionego na użytkowniku oraz pomocy podanej w naturalny sposób.

Założeniem projektu jest przygotowanie robota-asystenta, który:

  1. proaktywnie udzieli pomocy, poprzez realizację autonomicznej przy jednoczesnym rozumieniu intencji użytkownika oraz wyciągnie wnioski z zachowania użytkownika
  2. interaktywne dopasowanie się do użytkownika poprzez analizę danych zebranych z czujników oraz obserwację postawy

 

 

Wielokanałowe rozpoznawanie działania użytkownika będzie rozwinięte, aby monitorować, analizować oraz przewidywać z wysokim prawdopodobieństwem zachowanie pacjenta. Główną ideą jest rozwój inżynierii technik wizyjnych z zastosowaniem takich środków jak:  obrazy zasięgu czujników, dotykowym informacji, jak również na poziomie poleceń mowy i rozpoznawania gestów. Multimodalna analiza zachowania ludzkiego pozwoli na wyodrębnienie wzorców zachowań osób starszych. Rezultaty będą przedstawione w postaci systemu komunikacyjnego na linii użytkownik – robot, który angażuje werbalne i niewerbalne kanały komunikacji. Ponadto, zebrane dane będą systemowo i koncepcyjnie syntezowane w kompletne modele, które będą dostarczać użytkownikowi pomoc w sposób bezpieczny.

Zaangażowanie grup docelowych użytkowników zapewni, iż powstały robot będzie dopasowany do ich rzeczywistych potrzeb. W końcowym etapie prac, będą przeprowadzone eksperymenty, które sprawdzą cały system i udowodnią istotną rolę MOBILITY-BOTa w grupie robotów-asystentów powstałych w Europie.

 

 

PARTNERZY